Teamtraining Er zijn als het moet

Leidraad in deze training is de Praktijkgids 'Er zijn als het moet',ontwikkeld voor de William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Doel is om verdieping aan te brengen in de verschillende stappen, nieuwe vaardigheden te oefenen en met elkaar een betere werkwijze te ontwikkelen.

Het totale programma omvat zes dagdelen en kan worden aangepast zodat het optimaal aansluit bij de actuele leervragen van het team.

Op dag 1 komen de eerste stappen van de Praktijkgids aan de orde: informatie verzamelen, werkrelatie opbouwen en 3 kolommen vaststellen
Dag 2 staat in het teken van het organiseren en leiden van netwerkbijeenkomsten en het samenwerken met het netwerk.
Dag 3 gaat over het maken en uitvoeren van een veiligheidsplan.

Je werkt in deze training aan de hand van eigen casussen met elkaar aan het toepassen van de stappen uit de Praktijkgids. Je eigen leervraag staat daarbij voorop. Aan het einde van de bijeenkomsten ben je actief aan de slag gegaan en is er een uitwisseling tussen collega’s op gang gekomen.

Na dag 1

  • heb je geoefend met het maken van een genogram en met het formuleren van veiligheidsdoelen en gevaar voor de toekomst
  • heb je geoefend met middelen zoals 3 huizen, tijdlijn, mapping

Na dag 2

  • heb je verkend welke stappen er genomen worden in de voorbereiding van een netwerkbijeenkomst
  • heb je geoefend in het leiden van een netwerkbijeenkomst

Na dag 3

  • weet je wat de elementen in een goed veiligheidsplan zijn
  • heb je geoefend met het opstellen van veiligheidsplan
  • heb je geoefend met het maken van een woord- en beeldverhaal

Jeugdzorgwerkers WSS JBJR

In overleg met het team en de leidinggevende of gedragswetenschapper kan het programma op maat worden gemaakt. Deelnemers ontvangen dan het aantal SKJ-punten dat aan de betreffende modules is toegekend.

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
op maat

SKJ punten
3,0

Accreditatienummer
SKJ212424

Kosten
€ 0,-