Training begeleiding schoolverzuim binnen gedwongen kader

Wil je weten hoe je bij complexe schoolverzuimzaken optimaal kunt inspelen op empowerment van cliënten, professionals en andere betrokkenen? En hoe je je als jeugdbeschermer positioneert in de schoolverzuimketen? Je leert het in deze training.

In deze training maak je kennis met de aanpak van schoolverzuim als er sprake is van overtreding van de leerplichtwet. Methodische uitgangspunten staan hierbij centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: kennis over de leerplichtwet, beschermende en risicofactoren bij schoolverzuim, jouw rol als jeugdbeschermer in het overleg in de schoolverzuimketen en het versterken van de communicatiedriehoek kind-ouders-school. 

  • Je hebt inzicht verkregen in de aanpak van schoolverzuim vanuit de handreiking methodische aanpak schoolverzuim jeugdreclassering.
  • Je hebt geleerd methodische uitgangspunten toe te passen in casuïstiek waarbij sprake is van complex schoolverzuim en overtreding van de leerplichtwet.
  • Je bent je bewust geworden van het leerrendement en (nieuwe) leerpunten.

Deze eendaagse training is bedoeld voor medewerkers in de jeugdreclassering die de maatregel over schoolverzuim binnen gedwongen kader uitvoeren.

  • Ter voorbereiding op deze training lees je de methodische handreiking schoolverzuim (beschikbaar via Jeugdzorgleert).
  • Na de training lever je een reflectieverslag in. Dit moet als voldoende worden beoordeeld en is daarmee een voorwaarde voor certificering.

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Schoolverzuim binnen gedwongen kader | bestemd voor Bureau Jeugdzorg Limburg
16 november 2023 09.30 - 16.30
BJZ Limburg |Slachthuisstraat 33 | 6041 CB | Roermond
Marieke Habing
14 van 14
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
1 dag

SKJ punten
10.45

Accreditatienummer
SKJ211496

Kosten
€ 300,-