Training begeleiding schoolverzuim binnen gedwongen kader

Wil je weten hoe je bij complexe schoolverzuimzaken optimaal kunt inspelen op empowerment van cliënten, professionals en andere betrokkenen? En hoe je je als jeugdbeschermer positioneert in de schoolverzuimketen? Je leert het in deze training.

In deze training maak je kennis met de aanpak van schoolverzuim als er sprake is van overtreding van de leerplichtwet. Methodische uitgangspunten staan hierbij centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: kennis over de leerplichtwet, beschermende en risicofactoren bij schoolverzuim, jouw rol als jeugdbeschermer in het overleg in de schoolverzuimketen en het versterken van de communicatiedriehoek kind-ouders-school. 

  • Je hebt inzicht verkregen in de aanpak van schoolverzuim vanuit de handreiking methodische aanpak schoolverzuim jeugdreclassering.
  • Je hebt geleerd methodische uitgangspunten toe te passen in casuïstiek waarbij sprake is van complex schoolverzuim en overtreding van de leerplichtwet.
  • Je bent je bewust geworden van het leerrendement en (nieuwe) leerpunten.

Deze eendaagse training is bedoeld voor medewerkers in de jeugdreclassering die de maatregel over schoolverzuim binnen gedwongen kader uitvoeren.

  • Ter voorbereiding op deze training lees je de methodische handreiking schoolverzuim (beschikbaar via Jeugdzorgleert).
  • Na de training lever je een reflectieverslag in. Dit moet als voldoende worden beoordeeld en is daarmee een voorwaarde voor certificering.

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
1 dag

SKJ punten
10.45

Accreditatienummer
SKJ211496

Kosten
€ 300,-

Wij maken gebruik van cookies
Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren.
Survey sluiten
Vragenlijst

Wil je kort de tijd nemen om 3 korte vragen te beantwoorden?

Bezoek je deze website nu om je omruil van je telefoon van Partners voor Jeugd te plannen? Dan mag je deze vragenlijst negeren.