Jeugdreclassering voor gedragsdeskundigen

Wil jij je verdiepen in werk- en besluitvormingsprocessen binnen de jeugdreclassering? Weet jij hoe je als gedragsdeskundige jongeren begeleidt en hoe je bemiddelt bij crimineel gedrag? Volg dan de training jeugdreclassering voor gedragsdeskundigen.

Vòòr deelname aan de training is het nodig de e-module "werken met LIJ" op jeugdzorgleertonline te volgen. Het certificaat moet getoond worden bij de start van de training jeugdreclassering voor gedragswetenschappers.

In deze training verdiep je je in het werkproces en de methode jeugdreclassering. Ook komen besluitvormingsprocessen en kernbeslissingen aan bod, evenals het instrument LIJ (Landelijk Instrumentarium jeugdstrafrechtketen). Andere thema’s en methodes van de training zijn: modaliteiten, strafadvies, NIFP-rapportage, de PDCA-cyclus en What Works principes (narratieve insteek).

Werkwijzen die in deze training voorkomen, zijn:  juridische theorieën en wetenschappelijke inzichten, casussen en interactie.

  • Je kent werk- en besluitvormingsprocessen en kernbeslissingen binnen de jeugdreclassering.
  • Je bent toegerust in de omgang met de methode LIJ.
  • Je hebt geleerd vanuit het gezinssysteem te blijven denken en weet hoe je vanuit overstijgende blik professionals coachen. 
  • Deze driedaagse training is voor gedragsdeskundigen die werkzaam zijn in de jeugdzorg (jeugdreclassering).

Voorafgaand aan de training volg je de e-module Werken met LIJ. Deze e-module vind je op Jeugdzorgleertonline.  
Als je deze e-module hebt afgerond weet je wat het LIJ is, hoe het werkt en hoe je het inzet. We gaan er in de training van uit dat je deze informatie over het LIJ voldoende beheerst.

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
3 dagen

SKJ punten
21

Accreditatienummer
NVO362940

Kosten
€ 875,-