Supervisie & coaching

Supervisie, intervisie of coaching helpen je een stap verder in je professionele ontwikkeling. Wij kunnen je in contact brengen met gecertificeerde coaches en supervisoren.
Dit zijn meestal zelfstandig gevestigde begeleiders, met een eigen website. Je kunt voordat je start, ook zelf even rondkijken op de betreffende site van je coach of supervisor.

Supervisie
Bij supervisie gaat het om 10 gesprekken van 1 uur. Je ontvangt na afloop een door het SKJ erkende supervisieverklaring.
Je kunt supervisie ook in een kleine groep volgen, met maximaal 3 personen.
Je supervisor is geregistreerd bij het LVSC en kent het werk van de jeugdzorgwerker.
Het gaat bij supervisie om reflectie op je vakmanschap.
Je krijgt daarom registerpunten voor reflectie.
Als je op dit moment veel werkdruk ervaart en begeleiding zoekt om hier anders mee om te gaan en je wilt dit vooral praktisch oplossen, dan is supervisie minder geschikt. Kijk dan eens naar ons aanbod voor coaching.
Werk je bij Partners voor Jeugd? Klik hier voor meer informatie en het aanvragen van supervisie
Werk je bij Jeugdbescherming Gelderland? Stuur een mail naar expertisecentrum@jbgld.nl

Coaching
Ben je op zoek naar een goede coach? Wij hebben een netwerk met gecertificeerde coaches.
Je start coaching altijd met een coachvraag. Je wilt jezelf ontwikkelen of een specifieke vaardigheid aanleren. Of je wilt onderzoeken of je nog wel op de juiste plek zit op je werk. Is het tijd voor een nieuwe baan of kun je het werk dat je nu doet anders doen?
Ook vragen over het zoeken naar de balans tussen je werk- en privéleven of het hanteren van werkdruk kun je met een coach bespreken.
Werk je bij Partners voor Jeugd? Klik hier voor meer informatie en formulier voor het aanvragen van coaching
Werk je bij Jeugdbescherming Gelderland? Stuur een mail naar expertisecentrum@jbgld.nl

Intervisie
Wil je de kwaliteit van je (intercollegiale) intervisie verbeteren?
Kijk dan of de opleiding intervisie begeleiden iets voor je is?
Al veel ervaring in het begeleiden van intervisie. Kijk dan een naar de training ‘intervisie begeleiden (verdieping)”.