Supervisie & coaching

Wil je verder professionaliseren? Vraag dan bij ons supervisie of coaching aan.

Supervisie

We bieden een supervisietraject dat bestaat uit 10 gesprekken van 1 uur. Je ontvangt na afloop een door het SKJ erkende supervisieverklaring.
Je supervisor is gediplomeerd en geregistreerd bij het LVSC en kent het werk van de jeugdzorgwerker. Het gaat bij supervisie om reflectie op je vakmanschap. Je krijgt daarom registerpunten voor reflectie. Als je op dit moment veel werkdruk ervaart en begeleiding zoekt om hier anders mee om te gaan en je wilt dit vooral praktisch oplossen, dan is supervisie minder geschikt. Kijk dan eens naar ons aanbod voor coaching.

Coaching

Ben je op zoek naar een goede coach? Wij hebben een netwerk met goede, gecertificeerde coaches.
Je start coaching altijd met een coachvraag of een doel. Je wilt jezelf ontwikkelen of een specifieke vaardigheid aanleren. Of je wilt onderzoeken of je nog wel op de juiste plek zit op je werk. Is het tijd voor een nieuwe baan of kun je het werk dat je nu doet anders doen?
Ook vragen over het zoeken naar de balans tussen je werk- en privéleven of het hanteren van werkdruk kun je met een coach bespreken.   

Supervisie of coaching aanvragen

Werk je bij Partners voor jeugd? Stuur een mail naar opleidingen@wsg.nu

Werk je bij Jeugdbescherming Gelderland? Stuur een mail naar expertisecentrum@jbgld.nl